Skeppslistan

Här visas aktuell skeppslista.

Inneliggande fartyg:
Fartygsnamn Ankom Avgång Lossar Lastar Från destination Till destination
Mv RMS Saimaa 2020-04-01 2020-04-02 Valstråd
Väntande fartyg:
Fartygsnamn Ankom Avgång Lossar Lastar Från destination Till destination
Mv Ida 2020-04-03 2020-04-04 Stolp
Mv Alice 2020-04-05 2020-04-07 Sommarsalt
Mv Baltic Sailor 2020-04-05 2020-04-07 Vägsalt
Utkladerade fartyg:
Fartygsnamn Ankom Avgång Lossar Lastar Från destination Till destination
Mv Baltic Sailor 2020-01-15 2020-01-16 Anod butts
Mv Nina 2020-01-27 2020-01-27 Vägsalt
Mv Emma 2020-02-05 2020-02-06 (English) Billets Billets
Mv Friendland 2020-02-05 2020-02-06 Vägsalt
Mv Fri Tide 2020-02-16 2020-02-18 Billets
Mv Prima Donna 2020-03-04 2020-03-05 Stolp och Cattle guards
Mv Baltic Merchant 2020-03-02 2020-03-03 Magnesiumsulfat Wismar
Mv Tim 2020-03-16 2020-03-17 Stolp
Mv Nossan 2020-03-23 2020-03-25 Anodbutts