2019-08-30 - Nyheter

Stora hamndagen 2019

Sveriges hamn har påbörjat en gemensam resa in i framtiden och nya forum skapas för att bjuda in till dialog. Vi vill uppmana alla att ta tillfällena ni får att nätverka och även ta dig även tid för studiebesök i andra hamnar för att få idéer, skapa kontaktvägar och samarbeten.

Tidigare i veckan åkte några av våra medarbetare söderut för att närvara vid Transportföretagens arrangemang Stora hamndagen. Det var fjärde året i rad som dagen arrangerades och det syntes väl att den är efterfrågad och uppskattad av deltagarna. Vi höll till på Norra Latin i Stockholm och salen var fylld till sista raden av representanter från hela Sveriges hamnar, privata likväl som kommunala.

 

Schemat var tajt och fullspäckat med talare där moderator Christine Hanefalk var minst sagt hårt med att hålla tiden, vilket som ska tilläggas gick alldeles utmärkt.

Oavsett talare och inriktning kunde man tydligt se en röd tråd och några gemensamma nyckelfaktorer; digitalisering, hållbarhet och ai. Dessa är tre nyckelfaktorer som inte är isolerade till hamnbranschen, utan till alla branscher världen över.

 

Mattias Landgren, statssekreterare på Infrastrukturdepartementet var tydlig med att påtala att Sveriges hamnar är en oslipad diamant och att framtiden ligger för våra fötter. Flera hamnar har redan påbörjat en resa som kommer att ta oss långt längre än vad vi idag förstår. Nyligen invigdes den nya laddhybrid färjan Tellus och automatiska alkobommar har installerats i några av de större hamnarna. Två exemplariska åtgärder som fokuserar på två problemområden; miljöpåverkan och säkerhet i trafiken. Vill man vara i framkant rekommenderar Mattias att man kikar på Singapore som ligger långt fram med att digitalisera sina hamnar.

 

Jonas Belfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör gav oss en klar och tydlig bild om hur deras arbete med riksinventering och förenkling av regelverken pågår. Under 2020 kan vi förvänta oss vissa förändringar som är till för att underlätta för ankommande och avgående fartyg men även öka säkerheten på sjön. Men en ännu viktigare punkt Jonas trycker på är det ständigt sjunkande kompetensutbudet. Vi behöver utbilda fler lotsar!

 

Katarina Norén var den som lade tyngst vikt på digitaliseringen av sjöfarten. Det är inte hållbart att varje enskild hamnanläggning arbetar i ett eget system, likaså lotsar, rederier, kunder och leverantörer för att hantera anlöpen. Det gör spårbarheten omöjligt och sårbarheten hög. Det pågår flertalet studier och pilotprojekt för att knäcka denna nöt, men det är något som kommer ta lång tid då det inte finns någon tydligt uttalad ledare i frågan. Samt att det inte stannar inom Sveriges gränser, och vem rår på att ändra på t ex drakarna Maersk och MSC arbetssätt?

 

Det fanns betydligt fler talare på plats under dagen som vi gärna skrivit om men för att ge dem rättvisa kan ni läsa mer hos Transportföretagen. Från vårt perspektiv var det en helt klart givande dag som vi hoppas blir en tradition som kommer att utökas och växa. Dock gäller det i vanlig ordning att någon tar ledning i frågorna så att det inte ”bara” blir tomt prat som man brukar säga.

 

Vi på Delta har påbörjat vår digitaliseringsresa som vi kommer att prestentera i separata nyhetsinlägg då de kräver sin egen arena att utgå ifrån.