2016-08-22 - Nyheter

Utlastning kreosotstolp

Vi har fått en preliminär utlastning under vecka 38 för kreosotstolp och därmed kommer det att mellanlagras stolpar i hamnen.

Då detta är en preliminär avisering från leverantören kan det komma att ändras. Vi håller er uppdaterade via denna kanalen allt eftersom att vi får mer information.