2019-09-17 - Nyheter

Vi förvärvar järnvägen

Delta Terminal AB har den 16 september 2019 förvärvat industrispåret som ansluter Söråkers
hamn med Ådalsbanan genom terminalen i Torsboda.

Delta Terminal AB är en del av Sundfraktgruppen som tillsammans skapar möjligheter med att
kombinera transportlösningar som gynnar regionen och bidrar till en hållbar affärsutveckling.
Sundfraktgruppen tryggar framtidens logistikbehov och kan erbjuda transporter på lastbil, fartyg och
järnväg.

Industrispåret trafikeras dagligen och är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av Söråkers hamn- och industriområde. Området är en viktig nod för såväl export som import.

– Järnvägen representerar 40 procent av Delta Terminals godstransporter och marknaden efterfrågar
i allt större utsträckning sammansatta logistiktjänster där järnvägen är en viktig ingrediens, säger
Johan Stén VD på Delta Terminal AB.

– Förvärvet av järnvägen i Söråker möjliggör en fortsatt utveckling av våra hållbara transporter och
följer vår linje kring att vara med och driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle.
Järnvägstransporter är ett viktigt komplement till våra lastbilstransporter och på det här sättet
tryggar vi möjligheten till fler sammansatta transportlösningar, säger Markus Sundström VD på
Sundfrakt AB.

Även Timrå kommun ställer sig positiva till affären samt ser fördelarna för regionens industrier och
övriga verksamheter.

– Vi är väldigt glada över att Delta Terminal AB förvärvat industrispåret, som en del av utvecklingen av
Söråkers hamn- och industriområde. Timrå kommun ligger redan i dag i framkant när det gäller
logistik. Denna satsning är oerhört värdefullt och ger våra företagare ännu bättre förutsättningar till
transportlösningar, vilket gynnar både företagen i regionen men också miljön, säger Christian
Söderberg näringslivschef på Timrå kommun.

– Delta Terminals verksamhet är viktigt för näringslivet i Timrå och denna satsning innebär att
möjligheterna stärks ytterligare i Framtidskommunen Timrå, säger Stefan Dalin (S) Timrå
kommunstyrelsens ordförande.

 

För ytterligare information kontakta:
Johan Stén, VD Delta Terminal AB
+46 70 555 32 59
johan.sten@deltaterminal.se

Markus Sundström, VD Sundfrakt AB
+46 60-18 01 81
markus.sundstrom@sundfratk.se