N62°30′ E17°29′

 

N62°30′ E17°29′

 

Om oss

Vi är ett logistikföretag som levererar moderna, marknadsanpassade och långsiktigt hållbara tjänster med hög service och hög kvalité

Sammanfattning

Hamn-, Stuveri & Terminalverksamhet

Delta Terminal AB bildades 1988 och har sedan dess bedrivit hamn-, stuveri- och terminalverksamhet i Söråkers hamn som ligger i Timrå kommun, mitt i Sverige. Vi äger större delen av Söråkers industriområde och kan därigenom erbjuda intermodala logistiklösningar för såväl större som mindre företag.

Genom ett unikt strategiskt läge mitt i Sverige erbjuder vi våra kunder enkel access till lokala, nationella och internationella marknader. Ingen annanstans i Sverige hittar du hamn, järnväg, europaväg och flygplats så nära varandra. Dessa förutsättningar gör det möjligt att skräddarsy och anpassa logistikslösningar så de passar ert behov.

Delta Terminal erbjuder bland annat inomhuslastning och lossning av tåg och lastbil i vår egen terminal, terminalhantering, lagerhotell samt maskin- och krantjänster. Utöver detta kan vi erbjuda inomhuslager om 50 000 kvm och ytterligare 70 000 kvm utomhus.

Delta Terminals hamn är en betydelsefull och viktig servicefunktion för näringslivet i närområdet samt för Sundfraktgruppens sammansatta lösningar. Hamnen håller öppet året runt och lämpar sig mycket bra för bulk och projektlaster.

framtid

Vår verksamhet genomsyras av kvalité, hög service, flexibilitet och innovation

Delta Terminal ingår i Sundfraktgruppen och tillsammans har vi har lagt en tydlig plan för framtiden. Vi vill göra skillnad och är övertygade om att hållbarhet och ansvarstagande är framgångsfaktorer nu och i framtiden.

Vi måste göra detta tillsammans, därför är en del av vår strategi att sprida vår kunskap och visa vägen och på så sätt bidra till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv!

Genom att fylla varumärket Sundfraktgruppen med innehåll som attraktivitet, kompetens, stolthet, hållbarhet, glädje, engagemang och lyhördhet kommer vi även i fortsättningen knyta till oss delägare och medarbetare som tillsammans vill vara med och utveckla verksamheten.

Sundfraktgruppen ska vara en kommunikativ och öppen verksamhet. Vår ambition är att vi skall växa, dels inom ramen för befintlig verksamhet men vi kommer också att vara öppen för nya möjligheter. Sundfraktgruppen är en del av samhället och vi vill vara med och bidra till en hållbar utveckling. 

hållbarhet

För en grönare framtid

Hållbar utveckling består av tre dimensioner, miljö-, social- och ekonomisk hållbarhet, där ekonomin är fundamental för ett framtida företagande. Sundfraktgruppen arbetar därför kontinuerligt med digital utveckling för att effektivisera våra processer som även ser till att vi kan möta morgondagens marknad.

Vi arbetar långsiktigt i våra affärer och nära våra kunder för att få en hållbar ekonomisk utveckling där vi är lyhörd för vår omvärld och våra kunder samt medarbetare och delägare.

Vi ska vara det självklara valet för hållbara logistiska lösningar både idag och imorgon.

En av de senaste investeringarna var en ny hamnkran som möjliggjort utsläppsreduktion från verksamheten.

Sedan 2019 har all diesel som systerbolaget Alltank försett Delta Terminal med varit en certifierad och tredjepartsgranskad dieselprodukt med 85 % CO2-reduktion genom massbalans.

Detta har resulterat i att CO2-utsläppen landar på 19,7 ton för 2020 vilket kan jämföras med om Delta Terminal bedrivit sin verksamhet på reduktionspliktsdiesel och då landat på ett utsläpp om cirka 108 ton CO2. De 19,7 ton CO2-utsläpp för 2020 har klimatkompenserats.

Detta innebär alltså en CO2-reduktion med 100 % för de delar av Delta Terminal som bedrivits med dieselmix-produkt från systerbolaget Alltank och där kvarvarande klimatpåverkan har klimatkompenserats.

Vi ser klimatkompensation som ett bra komplement till omställningsarbetet av verksamheten.