N62°30′ E17°29′

N62°30′ E17°29′

 

Intermodal hamn

Med intermodala, innovativa logistiklösningar erbjuder vi långsiktigt hållbara tjänster för dig som kund

järnväg

En viktig del i vår hållbara logistik

2019 förvärvade vi industrispåret som ansluter Söråkers hamn med Ådalsbanan. Järnvägsanslutningen är en viktig del i att skapa säkra, effektiva och kundanpassade helhetslösningar med stort fokus på hållbar logistik.

Vi har daglig trafik från Helsingborg in i vår lagerbyggnad där godset lastas om och distribueras vidare ut i hela Norrland.

Via dubbelspåret till hamnen transporteras stora mängder gods från hela Europa, men även från lokala företag i Sundsvall.

Sjöfart

En av Sveriges få privatägda hamnar

1988 bildades Delta Terminal AB som idag är en av Sveriges få privatägda hamnar.
Vi hanterar dagligen fartygslaster mestadels till och från Europa där en stor andel av lasterna från och till sjöfarten kommer och avgår via järnväg.

Med en ny modern hamnkran och en nybyggd tunglyftsplatta hanterar vi alla typer av gods.

Under 2021 bygger vi ut kajen i Söråker för att kunna möta framtidens miljöanpassade transportbehov. När den står klar får vi ett utökat fartygsdjup på 7 meter.

bil

Sammansatta lösningar med hållbarhetsfokus

Delta Terminal är en del av Sundfraktgruppen, tillsammans kan vi inom koncernen erbjuda de flesta typer av vägtransporter. Vi har lösningar såväl inom bygg och anläggning som insatsvaror till industrin, inom skogen, miljötransporter samt specialgods. Vi har mycket lång erfarenhet i hantering av farligt gods.

Sundfraktgruppen kan erbjuda allt från enklare uppdrag till mer komplicerade och sammansatta lösningar. Genom vår breda kompetens samverkar vi för att finna de bästa logistiklösningarna för såväl kunden som miljön.

Affärschef

Johan Stenström

@deltaterminal.se

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

Med hög service och precision utför vi era uppdrag. Ingen produkt eller kund är för stor eller för liten. Läs mer om övriga tjänster vi kan erbjuda dig

Maskintjänster

Hamn & Stuveri

Lokaler & Uthyrning

Terminal & Lagerhantering